نگاهی به رابطه اجتهاد و مقتضیات زمان در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)
37 بازدید
محل نشر: روزنامه قدس شماره 6022
نقش: نویسنده
سال نشر: 1387/10/1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی